logo

.
O NVO Vijeću

 

NVO Vijeće, osnovano 1996 godine, trenutno broji 81 članicu. Od osnivanja do danas snažno je fokusirano na zastupanje interesa nevladinog sektora i osnaživanja njegovog razvoja, te tim povodom pozivamo domaće nevladine organizacije i predstavnike domaćih vlasti da nam se pridruže.


NVO Vijeće promoviše jednakost i transparentnost za sve svoje članice, a takođe organizacije članice motiviše i ohrabruje da koriste svoje kapacitete i ekspertize. Također, aktivno radimo i na stalnom proširenju članstva i to organizacija koje predstavljaju manjinske/marginalne grupama (žene, mladi, stara lica, itd.).

 

NVO Vijeće je zamišljeno kao jedno kompaktno predstavničko tijelo i prepoznatljiva mreža nevladinih organizacija u BiH, angažovano u dijalogu sa svim nivoima vlasti te je aktivno uključeno u procese evropskih integracija u BiH. Dodatno, organizacije članice NVO Vijeća se vide kao lideri koji zajedničkim snagama šire i promovišu osnovna ljudska prava, zastupaju sprovođenje sistemskih promjena u bosansko-hercegovačkom društvu i promovišu standarde unutar NVO sektora.


 

bottom bottom bottom bottom
bottom

Sekretarijat NVO Vijeća- UDRUŽENJE INFOHOUSE INFOHOUSE

Skenderija 15, 033 200-538, 033 209-304, sekretarijat@nvovijece.ba